โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ร้านค้า MyShop สมัครบริการรับชำระด้วย Rabbit LINE Pay

Rabbit LINE Pay

ร้าน MyShop ขายของออนไลน์บน LINE Official Account เพิ่มยอดขาย ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น ปิดการขายได้ไว เพียงสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay เพื่อให้ลูกค้ารับชำระผ่าน Rabbit LINE Pay (e-Wallet) หรือบัตรเครดิต/เดบิต

สมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay เพื่อให้ลูกค้าจ่ายสะดวกด้วย e-Wallet หรือ บัตรเดบิต/เครดิต (VISA, Mastercard, JCB, TPN)

มีค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อรายการ สำหรับรายการที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay หรือ บัตรเดบิต/เครดิต

ตัวอย่างการคำนวณ
- ลูกค้าชำระค่าสินค้ามา 1,000 บาทผ่าน Rabbit LINE Pay, บัตรเดบิต/เครดิต
- หักค่าธรรมเนียม 2.5% เท่ากับ 25 บาท (1,000 x 2.5%)
- ค่าธรรมเนียม 25 บาทจะถูกคิด VAT 7% จะเท่ากับ 1.75 บาท
: : สรุปคือ ร้านค้าจะได้รับเงินโอน1,000 - 25 - 1.75 = 973.25 บาท
(หากต้องการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้านค้าติดต่อแจ้งเข้ามาได้ค่ะ)

⭕ ไม่มีค่าธรรมการสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay

⭕ ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้าที่เปิดไว้

-

ขั้นตอนร้านค้า MyShop สมัครใช้งาน Rabbit LINE Pay

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

📖 ดูขั้นตอนการสมัครฯ ประเภทบุคคลธรรมดาอย่างละเอียด > คลิก <

📖 ดูขั้นตอนการสมัครฯ ประเภทนิติบุคคลอย่างละเอียด > คลิก <

-

เมื่อสมัครร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถชำระผ่าน Rabbit LINE Pay e-Wallet หรือบัตรเดบิต/เครดิตได้

ตามรูปด้านล่าง

-

รอบการรับเงิน สำหรับร้านค้า MyShop ที่สมัครใช้งาน Rabbit LINE Pay

แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1. รอบรับเงินโอน แบบรายสัปดาห์

แบบที่ 2. รอบรับเงินโอน แบบรายเดือน

--------------------------------------------

ปุ่มเมนู “ตรวจสอบยอดเงินโอน” ของ Rabbit LINE Pay คืออะไร?

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าของ Rabbit LINE Pay ร้านค้าสามารถดูข้อมูลได้ดังนี้

  • จัดการข้อมูลทั่วไปเช่น ข้อมูลร้านค้า, จัดการบัญชีเงินฝาก

  • การจัดการรายการธุรกรรมเช่น ดูรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรม

  • การฝากเงิน/การชำระเงินเช่น ใบแจ้งยอด, ใบรายงานการชำระเงิน

  • ดาวน์โหลดรายละเอียดธุรกรรมเช่น ดาวน์โหลดประวัติการทำธุรกรรม

  • ดูวิธีการและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://u.lin.ee/L0exdBH/hjxc

-

การยกเลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้า มี 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับรายการสั่งซื้อที่ไม่เกิน 5 วัน

ร้านค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อในระบบหลังบ้านของ MyShop ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เมนู

1. เลือกเมนู 'ติดตามคำสั่งซื้อ‘ และเลือกเลขออเดอร์ที่ต้องการ
2. กดเมนู "ยกเลิกออเดอร์และคืนเงิน“
3. ระบุสาเหตุในการคืนเงิน และกดเมนู ‘ยกเลิกออเดอร์และคืนเงิน’ อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน

กรณีที่ 2. สำหรับรายการสั่งซื้อที่เกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

หลังจาก 5 วัน ปุ่มเมนู “ยกเลิกออเดอร์และคืนเงิน” จะไม่สามารถกดได้

กรุณาแจ้งคำร้องขอยกเลิกรายการสั่งซื้อมาที่อีเมล์ dl_rlp_refund@linecorp.com ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 วันทำการ

!!ระบุหัวข้ออีเมล์ MyShop : ยกเลิกรายการซื้อ และแจ้งข้อมูล ดังนี้

  1. Merchant ID ของร้านค้า Rabbit LINE Pay

  2. วันที่ทำรายการสั่งซื้อ

  3. หมายเลขการทำธุรกรรม ของ Rabbit LINE Pay

  4. ยอดเงินที่ต้องการคืน

***สามารถดู Merchant ID ของร้านได้ที่ระบบจัดการหลังบ้านของร้านค้า MyShop เข้าเมนู 'ตั้งค่าร้านค้า' เลือก 'ตั้งค่าช่องทางชำระเงิน'

** โปรดทราบ!! หากรายการสั่งซื้อเกิน 60 วันจะไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกออเดอร์ คลิก >https://u.lin.ee/DzT6s48/hjxc

-

ลูกค้าช้อปสินค้าบนร้านค้า MyShop ง่าย! มี catalog สินค้าให้เลือก แถมจ่ายสะดวก ด้วย Rabbit LINE Pay… Enjoy ทุกครั้ง ช้อปได้ส่วนลด ไม่ว่าจะเป็น LINE POINTS ( 1 พอยท์ = ส่วนลด 1 บาท) ดีสุดๆ

-

คำถาม 1.❓Rabbit LINE Pay ช่วยให้ร้านค้าที่ใช้ MyShop สะดวกสบายขึ้นอย่างไร ?

Rabbit LINE Pay คือบริการชำระเงินออนไลน์ สำหรับร้านค้า MyShop โดยลูกค้าสามารถชำระผ่าน e-Wallet, บัตรเดบิต/เครดิต (VISA, Mastercard, JCB และ TPN) และยังสามารถใช้ LINE POINTS เป็นส่วนลดได้อีกด้วย (1 พอยท์ = ส่วนลด 1 บาท)

.

คำถาม 2.❓สมัครร้านค้า MyShop ได้ที่ไหน? มีค่าธรรมเนียมหรือไม่?

สมัครร้านค้า MyShop ได้ง่าย ๆ ไม่มีค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม เพียงมีบัญชี LINE Official Account ซึ่งร้านค้าเปิดใช้บริการได้ฟรี คลิก https://linemyshop.com

.

คำถาม 3.❓บัญชีร้านค้าบุคคลธรรมดา ต้องเตรียมเอกสารการสมัครอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับการสมัคร มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ภาพถ่ายเซลฟี่คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน

**พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

หมายเหตุ :: ร้านค้าบุคคลธรรมดา ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับร้านค้า กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล์ dl_screen_th@linecorp.com

อ่านเพิ่มเติม คลิก >https://u.lin.ee/cV1naNI/hjxc

.

คำถาม 4.❓บัญชีร้านค้านิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสารการสมัครอะไรบ้าง?

เอกสารที่ใช้แนบ สำหรับการสมัครร้านค้านิติบุคคลมีดังนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) *กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
4. สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท)
5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับต้องลงนามและประทับตราบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทฯ

.

คำถาม 5.❓มีค่าธรรมเนียมการบริการสำหรับรายการที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay และ บัตรเครดิตหรือไม่?

มีค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อรายการ สำหรับรายการที่จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay e-Wallet และ บัตรเดบิต/เครดิต

ตัวอย่างการคำนวณ :
- รอบรับเงินโอน (settlement period) 1 รอบ มียอดชำระค่าสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,000 บาทผ่าน Rabbit LINE Pay, บัตรเดบิต/เครดิต
- หักค่าธรรมเนียม 2.5%จากยอด 1,000 บาท = 25 บาท
- ค่าธรรมเนียม 25 บาทจะถูกคิด VAT 7% = 1.75 บาท
: : นำยอดชำระค่าสินค้าทั้งหมด 1,000 - 25 - 1.75 = 973.25 บาท
ดังนั้น ร้านค้าจะได้รับเงินโอนในรอบนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น 973.25 บาท

.

เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• หากร้านค้าต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาแจ้งความประสงค์เข้ามาที่อีเมล์ dl_lpth_operation@linecorp.com พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท, เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่ผู้เสียภาษี
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay และการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า

.

คำถาม 6.❓ดูรายงานการขาย สำหรับรายการที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay และบัตรเดบิต/เครดิตได้อย่างไร?

ร้านค้าสามารถดึง Report ได้ด้วยตนเองที่ระบบ RLP Merchant Center โดยเข้าผ่านเมนู “ตรวจสอบยอดเงินโอน”
คลิกดูวิธี https://u.lin.ee/L0exdBH/hjxc

.

คำถาม 7.❓ยกเลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าแล้วยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 2.5% อยู่หรือไม่

▪ กรณีร้านค้าเลือกรอบรับเงิน แบบรายสัปดาห์
กรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ ร้านค้าจะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียม 2.5% ในกรณีที่รายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ถูกยกเลิกภายในวันอาทิตย์ ก่อนเวลา 23: 59 น.

▪ กรณีร้านค้าเลือกรอบรับเงิน แบบรายเดือน
กรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ ร้านค้าจะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียม 2.5% ในกรณีที่รายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – วันสุดท้ายของเดือน ถูกยกเลิกภายในวันสุดท้ายของเดือน ก่อนเวลา 23: 59 น.

.

คำถาม 8.❓ติดต่อทีมงาน Rabbit LINE Pay ได้ที่ช่องทางใด?

สอบถามข้อมูลทางบัญชี เช่น การโอนเงิน
📨 อีเมล์: dl_lpth_settlement@linecorp.com
.
สอบถาม/ตรวจสอบสถานะการสมัครร้านค้า
📨 อีเมล์: dl_screen_th@linecorp.com
📲 LINE OA: @ecrlp

.

คำถาม 9.❓ติดต่อทีมงาน LINE SHOPPING Seller ได้ที่ช่องทางใด?

📨 อีเมล์: lineshoppingseller@linecorp.com
วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (09:00 น. - 18:00 น.)

📲 LINE OA: @linemyshop
วันทำการ: ทุกวัน (10:00 น. - 20:00 น.)

--------------------------------------------

ช้อปไม่มีสะดุด พร้อมสิทธิประโยชน์จาก Rabbit LINE Pay สมัครกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay คลิกที่รูปเลยจ้า

สมัครบัญชี Rabbit LINE Pay e-Wallet เพื่อรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ
ช้อปสะดวกยิ่งขึ้น!! เมื่อผูบัตรเครดิต/เดบิตไว้กับบัญชีฯ ไม่ต้องเสียเวลาเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
เช่น ขั้นตอนการสมัครบัญชีฯ, การผูกบัญชีธนาคารเพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
แชร์