โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

วิธีสมัคร้านค้า Rabbit LINE Pay ประเภทนิติบุคคล

Rabbit LINE Pay
เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2020 เวลา 09.18 น.

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay ได้ง่าย อัปโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบได้ด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัคร

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) 

3.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 

**กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ 

4.สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

5.สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท) 

🔸 เอกสารทุกฉบับต้องลงนาม + ตามประทับ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทฯ 🔸

วิธีสมัคร ดังนี้ 

1. เปิด LINE Official Account > เข้าเมนู "MyShop" และเลือกเมนู "ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน" เพื่อสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay
2. เลือก "สมัครใช้บริการ" เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครร้านค้า โดยไม่มีค่าบริการการสมัคร มีเพียงค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อรายการ ที่ลูกค้าชำระผ่าน Rabbit LINE Pay หรือ บัตรเครดิต 
3. เลือกประเภทบัญชีของคุณเป็น "นิติบุคคล"
4. กรอกข้อมูลบริษัท และ ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนให้ครบถ้วน :: รอบการรับเงิน หมายถึงรอบเงินโอนที่ร้านค้าต้องการรับเงิน มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้ แบบรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
5. อัปโหลดเอกสารทั้งหมด, อ่านเงื่อนไขและเลือก ✅ ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และกด "ยีนยัน" เพื่อส่งเอกสารการสมัคร
6. หลังจากกด "ยืนยัน" จะแสดง Merchant ID และกรุณารอตรวจสอบเอกสารการสมัครร้านค้าประมาณ 5-7 วันทำการ 
7. เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติเรียบร้อย จะแสดงเมนู 'ตรวจสอบยอดเงินโอนผ่าน RLP' นั่นหมายถึงลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay บน MyShop ได้แล้ว ..และร้านค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดธุรกรรมที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ได้ที่เมนูนี้  

เมื่อสมัครร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถชำระผ่าน Rabbit LINE Pay บน MyShop ได้ดังรูป