โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รับเครดิตเงินคืน15% สูงสุด 500บ./เดือน

Rabbit LINE Pay

รับเครดิตเงินคืน 15% สูงสุด 500 บาท/เดือน  

เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต TMRW ผ่าน Rabbit LINE Pay

วันที่ 1 ก.ย.  63  -  31 ธ.ค. 63

ข้อตกลงและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตTMRW ในประเทศไทย  ที่ After you, TrueCoffee, Au Bon Pain, DEAN & DELUCA, KOI Thé, Krispy Kreme, Rabbit LINE Pay, TrueMoney Wallet, Dolfin Wallet, Grab, MRT, Lazada, Shopee, Tops และ SF Cinema ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 

2. ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต TMRW ตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน ที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมรายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง

3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคิดจำนวนเครดิตเงินคืน 15% จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของ 15 ร้านค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกัน  โดยยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ของท่าน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะไม่นับรวมรายการยกเลิกสินค้า ยอดผ่อนชำระทุกประเภท และรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

         3.1 TrueMoney Wallet และ Dolfin Wallet ยกเว้น รายการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท รายการเติมเงินทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ EasyPass เป็นต้น

         3.2 Rabbit LINE Pay ยกเว้น รายการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท รายการเติมเงินทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ EasyPass เป็นต้น (รายการจ่ายค่าโดยสาร BTS ผ่าน Rabbit LINE Pay ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)

          3.3 MRT ใช้ได้เฉพาะกับบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน เท่านั้น

          3.4 Tops ใช้ได้ที่ Tops Market, Tops Super Store, Tops Daily, Central Food Hall และ Tops Online 

4. จำกัดยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่เกิน 500 บาท/ท่าน/เดือน

5. ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นเดือนทุกเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด 

6. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย

7. เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้

8. เฉพาะบัตรเครดิตTMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต