LINE EVENTS

เพียงลงทะเบียนใช้งาน Rabbit LINE Pay BTS และผูกบัญชีบนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 15 มี.ค. 62 - 15 ก.ย. 62

รับฟรี 3 เที่ยวเดินทาง เมื่อลงทะเบียนใช้งาน Rabbit LINE Pay BTS ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS

รับ 100 บาท และคูปองส่วนลด BTS 50 บาท เมื่อผูกบัญชี Rabbit LINE Pay BTS บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขการรับฟรี 3 เที่ยวเดินทาง

• ลูกค้าต้องทำการผูกบัตรแรบบิทกับแอป Rabbit LINE Pay และเปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay BTS ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรก ตั้งแต่ 15 มี.ค. 62 - 15 ก.ย. 62 เท่านั้น (จำกัด 70,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ) • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้งาน Rabbit LINE Pay BTS ได้ เมื่อไม่มีเที่ยวโดยสารแบบ 30 วันเหลืออยู่ในบัตร

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Rabbit LINE Pay กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Rabbit LINE Pay โทร. (66) 0 2026 3779 หรือ LINE: @RabbitLINEPay เงื่อนไขการรับเงิน 100 บาท

• ลูกค้าต้องลงทะเบียนใช้งาน Rabbit LINE Pay BTS ให้สำเร็จก่อน จึงจะสามารถผูกบัญชี Rabbit LINE Pay BTS บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้

• ลูกค้าต้องทำการผูกบัญชี Rabbit LINE Pay BTS บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งตั้งแต่ 15 มี.ค. 62 - 15 ก.ย. 62 เท่านั้น (จำกัด 70,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ)

• ลูกค้าจะได้รับเงิน 100 บาทเข้าบัญชีออมทรัพย์แรกที่แสดงในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ในวันถัดไปหลังผูกบัญชี Rabbit LINE Pay BTS บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งสำเร็จ

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน 1333

เงื่อนไขในการรับคูปองส่วนลด BTS 50 บาท

• คูปองส่วนลดค่าโดยสาร BTS 25 บาท จำนวน 2 ใบ สามารถใช้ซื้อเที่ยวเดินทางแบบเที่ยวเดียว หรือแบบรายเดือนผ่าน Rabbit LINE Pay เท่านั้น

• คูปองจะถูกจัดส่งให้ที่ "My Coupon" ของ Rabbit LINE Pay ใน แอป LINE ในวันทำการถัดไปหลังผูกบัญชี Rabbit LINE Pay BTS บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 62 - 15 ก.ย. 62 (จำกัด 70,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ)

• คูปองมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับ 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Rabbit LINE Pay กำหนด   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Rabbit LINE Pay โทร. (66) 0 2026 3779 หรือ LINE: @RabbitLINEPay